قیمت روز خودرو

 
   
   
  rel="stylesheet" type="text/css" href="/rating.css" />
 
 
   
 
   
   
   
   
   
 
 
  </span>secret of my heart
  http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  name="designer" content="www.NazTarin.Com">
  name="author" content="<-BlogAuthor->">
  name="language" content="Farsi">
  name="designerUrl" content="http://www.naztarin.com/">
  http-equiv="expires" content="never">
  name="generator" content="Microsoft FrontPage 6.0">
  name="description" content="secret of my heart - - secret of my heart">
  name="keywords" content="secret of my heart,do-not-love, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, www.NazTarin.Com">
  rel="alternate" type="application/rss+xml" title="secret of my heart" href="http://do-not-love.loxblog.ir/rss.php">
 
 
   
   
 
 
 

        bgcolor="#000000" topmargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0">      
align="center">   border="0" width="1003" cellspacing="0" cellpadding="0">
 
  class="top" colspan="2" valign="top">
 
id="hd">secret of my heart

id="ds">
 
 
 
  width="776" valign="top" >
 
align="center">
 

 
align="center">
   
  border="0" width="84%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table2" dir="rtl">
 
  height="40" valign="top" style="padding-right: 10px">
 

align="right">

  href="http://do-not-love.loxblog.com/post/45/.....htm">
  color="#ffffff" face="Times New Roman" style="font-size: 12pt">
  ....
 
 
  bgcolor="#7e5f3b" valign="top" height="1">
 
 
  class="post" dir="rtl">
  size="2">

          src="/upload/do-not-love/image/%D8%BA%D8%A7/%D9%85%D9%85%D9%85%D9%85%D9%85%D9%858.jpg" width="0" height="0" alt="" />src="/upload/do-not-love/image/%D8%BA%D8%A7/%D9%85%D9%85%D9%85%D9%85%D9%85%D9%858.jpg" width="513" height="675" alt="" />  

 

style="text-align: center;">style="font-size: 18pt;">style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;">style="color: rgb(255, 102, 102);">بــآ مـَن ازstyle="color: rgb(192, 192, 192);"> بـودن بـگـــوstyle="color: rgb(255, 102, 102);">style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"> … گـوشــم را کــَـر کـرده….

 

style="text-align: center;">style="font-size: 18pt;">style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"> style="color: rgb(192, 192, 192);">هـیـآهـوـےِ نــَـبودنـتـــ ـــ 

 
 
  class="date" style="padding-left: 10px; padding-bottom: 2px" dir="rtl" height="26px" background="http://www.mahtarin.com/weblog/ab.jpg">
 

align="left">

  color="#FFFFFF" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">دو شنبه 14 اسفند 1398
class="ratingblock">
id="unit_long841572">
  توسط raz  |
 
  dir="rtl">
 
 
 
 
 
  height="50" > 
 
 
  border="0" width="84%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table2" dir="rtl">
 
  height="40" valign="top" style="padding-right: 10px">
 

align="right">

  href="http://do-not-love.loxblog.com/post/89/تقصیر.htm">
  color="#ffffff" face="Times New Roman" style="font-size: 12pt">
  تقصیر
 
 
  bgcolor="#7e5f3b" valign="top" height="1">
 
 
  class="post" dir="rtl">
  size="2">

       src="/upload/do-not-love/image/29_04_2008_0001872001209490859_john_akehurst.jpg" width="1034" height="661" style="font-size: 10pt;" alt="" />style="font-size: 18pt;"> style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;">تقصير دختر ها نيست ادم نميبينند ک برايش حوا شوند.

 

 

 
 
  class="date" style="padding-left: 10px; padding-bottom: 2px" dir="rtl" height="26px" background="http://www.mahtarin.com/weblog/ab.jpg">
 

align="left">

  color="#FFFFFF" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">یک شنبه 5 خرداد 1392
class="ratingblock">
id="unit_long890557">
  توسط raz  |
 
  dir="rtl">
 
 
 
 
 
  height="50" > 
 
 
  border="0" width="84%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table2" dir="rtl">
ارسال در تاريخ پنج شنبه 9 خرداد 1392برچسب:, توسط کیومرث اسکندری
 
  height="40" valign="top" style="padding-right: 10px">
 

align="right">

 
تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
قیمت کارخانه
قیمت بازار ( تومان )
نام خودرو مشخصات خودرو کارخانه تولید کننده
--- --- وانت باردو   ایران خودرو
10.300.000 10.000.000 (cop) وانت باردو .سپر جدید  
11.800.000 --- (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید  
10.550.000 10.400.000 وانت باردو دوگانه سوز  
11.300.000 11.000.000 (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز  
12.800.000 --- (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز  
15.350.000 16.000.000 پژو روآ سال سفارشی  
16.450.000 17.000.000 پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی مشخصات خودرو
21.300.000 20.800.000 SE سمند  
24.200.000 --- SE سمند پایه گازسوز  
26.000.000 26.000.000 سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ  
25.000.000 25.100.000 سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل  
28.500.000 --- ELX سمند سورن  
30.000.000 33.000.000      با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن مشخصات خودرو
26.800.000 25.800.000 , توسط کیومرث اسکندری

http://www.bziran.com/detail.php?id=272&vendors=28010031&AdsID=50414&theme=0

ارسال در تاريخ جمعه 11 اسفند 1391برچسب:, توسط کیومرث اسکندری

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

تاریخ آخرین بروزرسانی قیمتها : 8 اسفند ماه 1391 - 13:32

قیمت کارخانه
قیمت بازار ( تومان )
نام خودرو مشخصات خودرو کارخانه تولید کننده
--- 10.050.000 وانت باردو ایران خودرو
10.300.000 10.400.000 (cop) وانت باردو .سپر جدید
11.800.000 --- (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید
10.550.000 10.700.000 وانت باردو دوگانه سوز
11.300.000 11.600.000 (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
12.800.000 --- (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز
15.350.000 17.500.000 پژو روآ سال سفارشی
16.450.000 19.500.000 پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی مشخصات خودرو
21.800.000 22.900.000 SE سمند
24.200.000 --- SE سمند پایه گازسوز
26.500.000 27.500.000 سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ
25.500.000 26.300.000 سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل
30.000.000 --- ELX سمند سورن
31.500.000 34.500.000 با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن مشخصات خودرو
26.800.000 27.000.000 بدون مالتی پلکس EF7 سمند مشخصات خودرو
27.000.000 --- EF7 سمند مالتی پلکس
27.500.000 28.500.000 EF7 سمند پایه گازسوز
36.700.000 --- سمند سریر مشخصات خودرو
23.710.000 24.000.000 GLX 405 پژو
25.800.000 --- GLX 405 . TU5 پژو
24.500.000 --- GLX 405 . XUM پژو
25.780.000 26.800.000 405 GLX / دوگانه سوز
23.200.000 --- 405 SLX پژو
26.000.000 28.500.000 405 SLX / TU5 پژو مشخصات خودرو
25.950.000 --- 405 SLX / دوگانه سوز
29.500.000 --- پژو پارس معمولی
31.700.000 35.100.000 پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
33.000.000 --- پژو پارس سال / دوگانه سوز
30.000.000 32.000.000 پژو پارس سال مشخصات خودرو
30.500.000 --- پژو پارس سال سفارشی
35.000.000 37.000.000 LX TU5 پژو پارس
37.000.000 42.300.000 ELX پژو پارس مشخصات خودرو
37.700.000 43.000.000 ELX پژو پارس آپشن جدید
40.300.000 45.500.000 TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک مشخصات خودرو
32.000.000 --- EF7 پژو پارس سال / موتور
33.000.000 --- EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور
32.000.000 34.000.000 2 پژو 206 . تیپ مشخصات خودرو
34.500.000 36.000.000 3 پژو 206 . تیپ
35.500.000 40.000.000 5 پژو 206 . تیپ مشخصات خودرو
42.500.000 47.000.000 6 پژو 206 . تیپ مشخصات خودرو
32.500.000 36.000.000 V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
37.500.000 --- V10 پژو 206 صندوقدار / تیپ
43.000.000 50.000.000 V9 پژو 206 صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
37.200.000 42.000.000 V28 پژو 206 صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
32.700.000 --- V6 پژو 206 صندوقدار / تیپ
توقف فروش --- V4 پژو 206 صندوقدار / تیپ
37.500.000 42.000.000 V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
34.700.000 41.000.000 V1 پژو 206 صندوقدار / تیپ
49.500.000 54.000.000 پژو 207 اتوماتیک مشخصات خودرو
42.500.000 47.000.000 پژو 207 دنده ای مشخصات خودرو
32.500.000 31.700.000 1.6 رانا مشخصات خودرو
34.000.000 --- رانا 1.6 سفارشی با استاندارد یورو 4
--- --- فوتون وانت دیزلی
32.272.000 32.000.000 E1 تندر مشخصات خودرو
41.100.000 --- E1 تندر اتوماتیک
36.000.000 --- E1 تندر دوگانه سوز / تیپ
36.860.000 36.900.000 E2 تندر مشخصات خودرو
39.500.000 40.000.000 E2 تندر دوگانه سوز / تیپ
44.600.000 --- E2 تندر اتوماتیک
--- --- پژو 407 فول آپشن 2011 مشخصات خودرو
100.000.000 120.000.000 سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 مشخصات خودرو
95.000.000 104.000.000 سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5
105.000.000 125.000.000 سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 مشخصات خودرو
99.000.000 110.000.000 سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8
130.000.000 132.000.000 سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
145.000.000 148.000.000 سوزوکی کیزاشی اتومات فول مشخصات خودرو
141.000.000 143.000.000 سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
17.550.000 18.700.000 132 EX .پراید مشخصات خودرو سایپا
16.700.000 18.400.000 132 LE .پراید
16.950.000 18.000.000 132 SX .پراید
12.300.000 --- 132 SX .پراید ایربگ دار
17.600.000 18.700.000 132 SL .پراید گازسوز
16.100.000 16.500.000 132 SL .پراید
16.750.000 18.000.000 141 EX .پراید مشخصات خودرو
15.900.000 --- 141 LE.پراید
16.150.000 16.700.000 141 SX.پراید
15.300.000 --- 141 SL.پراید
17.800.000 18.700.000 111 EX .پراید مشخصات خودرو
16.950.000 18.000.000 111 LE .پراید
17.200.000 18.300.000 111 SX .پراید
16.350.000 16.800.000 111 SL .پراید
--- --- 131 SL .پراید ایربگ دار
17.200.000 18.200.000 131 SL .پراید گازسوز
--- 18.500.000 پراید 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز
15.700.000 16.100.000 131 SL .پراید مشخصات خودرو
16.750.000 17.200.000 131 SX .پراید
16.500.000 17.500.000 131 LE .پراید
17.350.000 18.000.000 131 EX .پراید
--- --- SL تیبا
--- --- EX تیبا
--- --- LX تیبا
19.790.000 20.500.000 SX تیبا فول مشخصات خودرو
--- 32.000.000 ریو / ای بی اس / آپشنال
توقف فروش 38.000.000 ریو اتوماتیک
21.900.000 23.700.000 وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
23.900.000 24.800.000 وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
25.900.000 26.500.000 وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
--- 25.000.000 وانت شوکا دوگانه سوز
توقف فروش 58.000.000 سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . 89 مشخصات خودرو
--- --- پیکاپ تک کابین اتاق جديد
75.000.000 90.000.000 پیکاپ دوکابین .اتاق جديد
--- 130.000.000 2011 جدید C5 مشخصات خودرو
185.000.000 235.000.000 مورانو 2012 مشخصات خودرو پارس خودرو
134.800.000 142.000.000 HIGH نیسان تینا / فول مشخصات خودرو
--- 126.000.000 MID / نیسان تینا
--- 137.000.000 HIGH نیسان قشقایی مشخصات خودرو
--- --- MID نیسان قشقایی
--- 70.000.000 سرانزا
--- 110.000.000 ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ
105.000.000 116.000.000 ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی
--- 100.000.000 ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
74.900.000 77.000.000 مگان 2000 اتومات / نیمه فول مشخصات خودرو
--- 83.000.000 مگان 2000 فول آپشنال
--- --- مگان 2000 دنده ای
63.900.000 67.000.000 مگان 1600 / فول مشخصات خودرو
--- 65.000.000 مگان 1600 / نیمه فول
39.500.000 40.000.000 تندر 90 . دوگانه سوز E2
36.000.000 36.400.000 تندر 90 . بنزینی / یورو 4 E2 مشخصات خودرو
38.000.000 41.000.000 پارس تندر . اتاق جدید
36.000.000 --- تندر 90 . دوگانه سوز E1
32.500.000 32.600.000 تندر 90 . یورو 4 E1 مشخصات خودرو
--- 80.000.000 هیوندای آوانته اتوماتیک مشخصات خودرو کرمان خودرو
--- 74.000.000 هیوندای آوانته معمولی مشخصات خودرو
--- --- هیوندای ورنا اتوماتیک
--- --- هیوندای ورنا معمولی
--- 25.000.000 لیفان 520
--- 30.000.000 لیفان 520 آی
--- 43.000.000 لیفان 620 مشخصات خودرو
49.000.000 50.000.000 1800cc /لیفان تلنت 620 مشخصات خودرو
40.500.000 41.000.000 جک توجوی هاچ بک مشخصات خودرو
41.500.000 42.000.000 جک توجوی صندوقدار مشخصات خودرو
59.900.000 --- J5 جی ای سی مشخصات خودرو
69.900.000 76.000.000 X60 مشخصات خودرو
--- 18.000.000 لوبو مشخصات خودرو
--- 112.500.000 مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار گروه بهمن
--- 115.000.000 مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار
--- 120.000.000 مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار مشخصات خودرو
--- --- مزدا3 / تیپ 1 هاچ بک
--- 122.000.000 مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک مشخصات خودرو
--- 125.000.000 مزدا3 / صندوقدار . تیپ 4 / آپشن جدید
توقف فروش 84.000.000 مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89 مشخصات خودرو
--- 71.000.000 مزدا 2 فول مشخصات خودرو
--- 25.600.000 وانت مزدا تک کابین
--- 26.500.000 وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
--- 26.800.000 وانت مزدا 2 کابین
--- 28.000.000 وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز
--- به زودی اتوماتیک /B50 مشخصات خودرو
--- --- FAW ون دوگانه سوز
--- --- ایسوزو 5 تن
83.000.000 --- ایسوزو 6 تن
--- --- ایسوزو 8 تن
--- --- مینی بوس 20 نفره سحر
--- --- FVR کامیون 18 تن
--- --- BMC کشنده جفت محور
--- --- BMC شاسی کمپرسی و میکسر
--- --- FAW 420 کشنده دو محور
--- 43.000.000 وانت کاپرا تک کابین
--- 55.000.000 وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل
--- 62.000.000 وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل
19.000.000 19.500.000 MVM 110 /سه سیلندر مشخصات خودرو مدیران خودرو
20.000.000 21.000.000 MVM 110/ چهار سیلندر مشخصات خودرو
--- 24.000.000 MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک مشخصات خودرو
--- 48.000.000 آپشن دار / MVM 530
40.000.000 40.500.000 MVM 530 مشخصات خودرو
38.000.000 42.000.000 MVM 315 مشخصات خودرو
--- 26.000.000 چری ویانا
63.000.000 63.400.000 X33 _ تیگو مشخصات خودرو
51.000.000 54.500.000 ELITE - ولیکس سی 30. دنده معمولی مشخصات خودرو راین
--- 48.000.000 Luxury - ولیکس سی 30. دنده معمولی مشخصات خودرو
--- 59.000.000 ELITE - ولیکس سی 30. اتوماتیک مشخصات خودرو
--- 57.000.000 Luxury - ولیکس سی 30. اتوماتیک مشخصات خودرو
--- 55.000.000 گریت وال - وینگل

ارسال در تاريخ سه شنبه 8 اسفند 1391برچسب:, توسط کیومرث اسکندری

هتریک جدول کیفی ترین خودروها توسط پارس خودرو


شرکت پارس خودرو در هفته 47 منتهی به 23 بهمن ماه، سه جایگاه اول جدول کیفی ترین خودروهای کشور را به خود اختصاص داد. روابط عمومی پارس خودرو، براساس نتایج ارزشیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، خودروی تندر 90 پارس خودرو با بهبود مستمر و ارتقای سطح کیفی خود در 9 معیار سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان، سیستم موتور، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیرعادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ توانست از لحاظ کیفی در ردیف خودروهای لوکس قرار گرفته و جایگاه سوم جدول باکیفیت ترین خودروهای کشور را بعد از خودروی مگان به خود اختصاص دهد.

بنابراین گزارش، خودروی تیانای شرکت پارس خودرو نیز همانند همیشه با برتری مطلق در رتبه نخست این جدول سردمدار کیفیت در بازار خودروی کشور است.همچنین خودروی مگان این شرکت نیز که همواره در زمره برترین ها قرار دارد، رتبه دوم جدول باکیفیت ترین خودروهای کشور را به خود اختصاص داده است.شایان ذکر است؛ دستیابی به این نتایج ارزشمند حاصل تلاش مستمر و تمرکز شرکت پارس خودرو برای حفظ و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی خود، در جهت افزایش همیشگی رضایت مشتریان گرامی است.
ارسال در تاريخ یک شنبه 6 اسفند 1391برچسب:, توسط کیومرث اسکندری

پیش بینی بازار خودرو پس از سخنان احمدی نژاد


گروه اقتصادی: سخنان شب گذشته رئیس جمهور در رابطه با بازار خودرو چند سیگنال قابل توجه برای بازار داشت که دامنه آن، از احتمال لغو عوارض واردات خودرو و تسهیل آن و کمرنگ شدن نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار خودرو کشیده می شود. رئیس جمهور دیشب در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که احتمالا از وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تنظیم بازار خودرو سل اختیار خواهد کرد، این در شرایطی است که چند ماهی است آشفته بازار خودرو مردم را اذیت کرده است و در نهایت، قیمت هایی از سوی دولت و به ریاست معاون اول رئیس جمهور برای اعمال در بازار و درب کارخانه اعلام شد که تعجب همگان را در پی داشت.

حال که مردم چند ماهی را برای دسترسی به برخی از مدل های خودرو، در برابر تمامی خواسته ها و سناریوسازی های خودروسازان و دولت سرتمکین فرود آورده و در نهایت خود را در فشار قرار دادند تا بتوانند به خودرویی که به آن نیاز دارند، دسترسی پیدا کنند، رئیس جمهور در مصاحبه شب گذشته خود اعلام کرده است که تصمیمات جدیدی برای بازار خودرو دارد.این موضوع در شرایطی اعلام شد که به دستور رئیس جمهور، معاون اول مسئول رسیدگی به مسائل مرتبط با خودرو و تامین مالی خودروسازان شد تا در نهایت، با تامین مالی که از سوی دولت صورت می گیرد، قیمت در بازار شکسته شود، در حالی که برگزاری این جلسات نه تنها منجر به این نشد که قیمت در بازار شکسته شود و تولید به سر و سامان برسد، بلکه توافق محمدرضا رحیمی با خودروسازان این شد که در نهایت، فرمول جدیدی برای قیمت گذاری خودرو تصویب شده و در دستور کار قرار گیرد. متن این توافق که به تصویب وزیران عضو کارگروه کنترل بازار رسید و معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد به شرح ذیل است:


نقش وزارت صنعت در بازار خودرو چه خواهد بود؟

بر اساس این شیوه قیمت گذاری که براساس اعلام برخی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت در آن نقشی نداشته و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز به صراحت اعلام کرده که با این فرمول موافقتی نداشته است، اما این فرمول جدید ملاک عمل قرار گرفت و بر مبنای آن قرار بر این شد که خودروسازان، نرخ انواع مدل های خودرو را رقمی بین نرخ محاسباتی و نرخ بازار آزاد تعیین کنند و در نهایت، اگر بالاتر از نرخ بازار، خودرویی را قیمت گذاری کردند، مابه التفاوت آن به خزانه واریز شود.مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آخرین نشست رسانه ای که با خبرنگاران به عنوان سخنگوی این وزارتخانه داشت، به صراحت اعلام کرد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با این نرخ موافق نبوده است، اما دولت معتقد بود که نمی توان نرخ خودرو را به صورت پلکانی بالا برد و با 10 تا 15 درصد افزایش، آن را به نرخی رساند که بازار را بتوان کنترل کرد، حال رئیس جمهور اعلام می کند که اگر لازم باشد تنظیم بازار خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شود تا بلکه مردم در این وضعیت منتفع شوند و قیمت خودرو را در بازار پایین تر خرید کنند.این در شرایطی است که از حدود دو سال قبل، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت گذاری و تنظیم بازار خودرو را به کمیته ای متشکل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان خودروسازان و نیز انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تفویض کرد و از آنها خواست که بازار را کنترل کنند، البته قرار بر این شد که به شرطی قیمتها افزایش یابد که بازار کنترل شود.بر این اساس، خودروسازان با افزایش پلکانی قیمتها موافق بودند و شرایط را به گونه ای پیش می بردند که عرضه به موقع به بازار صورت می گرفت و بازار خودرو در آرامش به سر می برد، تا اینکه دولت خود ورود کرد و حتی زمزمه هایی مبنی بر این بود که مقامات ارشد اجرایی، اجازه برگزاری جلسات کمیته خودرو را نمی دهد، به همین دلیل هم جلسات به ندرت برگزار می شد و همین امر سبب شد که تخلفات در بازار خودرو به شدت بالا رود و نمایندگی ها ترجیح دهند که خودرو را با قیمت دلخواه و خارج از ضوابط کمیته قیمتگذاری در بازار آزاد عرضه کنند. این در شرایطی است که احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در مصاحبه ای تلویزیونی این دخالت مستقیم دولت را در کمیته خودرو و تعویق در برگزاری جلسات آن به صراحت اعلام کرد.همین امر، جرقه افزایش قیمت در بازار خودرو بود؛ تا اینکه خودروسازان کمیته خودرو را دور زده و به دفتر معاون اول رئیس جمهور پناه بردند بلکه بتوانند قیمتها را بالاتر از آنچه که کمیته خودرو مصوب می کند، در بازار تعیین کرده و سود مناسبی را نصیب خود کنند، همچنین آنها این مصوبه را نیز از شورای پول و اعتبار دریافت کردند که 1000 میلیارد تومان برای خود یعنی دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا، هر یک به مبلغ 500 میلیارد تومان دریافت کرده و برای تامین قطعات و حل مشکلات خود، از بانکها دریافت کنند.


دیدگاه رئیس جمهور در مورد بازار فعلی خودرو

در حالی که قیمتگذاری جدید خودرو که بر مبنای آن، قیمت پراید که مدنظر رئیس جمهور در مصاحبه شب گذشته بوده است، به 20 میلیون تومان رسیده، از سوی کمیته ای به تصویب رسیده است که معاون رئیس جمهور، هدایت و راهبری آن را به عهده داشته است، حال رئیس جمهور از قیمت فعلی و وضعیت بازار خودرو، ابراز گلایه می کند.در عین حال، صحبت های شب گذشته رئیس جمهور مبنی بر حقانیت گفته های شورای رقابت، نشانگر این است که احتمال دارد که قیمت گذاری خودرو به این شورا واگذار شود، موضوعی که البته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام وی نیز با آن موافق است. اما باید این سئوال را مطرح کرد که اگر سپردن قیمت گذاری به شورای رقابت تا این اندازه به نفع مشتریان و مصرف کنندگان در بازار است، پس چرا این تصمیم زودتر اتخاذ نشد؟البته برخی از گفته های رئیس جمهور نیز کاملا صحیح است، چراکه همواره خودروسازان مدعی بودند که خودرو ساخت آنها، خودروی ملی است و تمامی قطعات آن از داخل تامین می شود، تنها برای مدل های محدودی از خودرو، قطعات خارجی است و باید از سایر کشورها وارد شود که آنگاه قیمت گذاری بر مبنای ارز مبادلاتی یا هر ارز دیگری محلی از اعراب دارد.این در شرایطی است که رئیس جمهور در مصاحبه شب گذشته خود اعلام کرد که آن کالایی که ارزبری ندارد، باید با قیمت های داخلی نرخ گذاری شود و معنی ندارد که با قیمت ارز تعیین شود. در عین حال، خودروسازان هم باید مثل بقیه تلاش کنند از فضا درست استفاده کنند و تولیدشان را بالا ببرند؛ چرا که هم اکنون قطعه ساز و کالاهای مربوط به تولید خودرو وجود دارد و خوشبختانه خودروسازان هم پولدار هستند.در این میان احمدی نژاد به نکته درست دیگری هم اشاره کرد و آن نحوه پیش فروش های خودروسازان است. رئیس جمهور از این موضوع شب گذشته گلایه کرد و گفت: من شنیدم خودروسازان، خودرو را پیش فروش کرده اند و الان زیر آن قول خود زده و خودروها را با قیمت خیلی بالاتر از پیش فروش عرضه می کنند که اقدام بدی است. خودروسازان باید خوش قول باشند و احترام مردم را نگه دارند و الان صنعت خودرو حالت انحصاری گرفته است.

احتمال لغو ممنوعیت واردات خودرو

موضوع دیگری که در سخنان شب گذشته رئیس جمهور در مورد خودروسازان به آن اشاره شد، انحصاری شدن خودروسازان بود ؛به این معنا که به دلیل اینکه جلوی واردات خودرو گرفته شده است، بازار انحصاری شده است.، احمدی نژاد در این رابطه در مصاحبه خود اعلام کرد که به این نتیجه دارم می رسم که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنعت بگیریم؛ چون وقتی این انحصار را به وزارت صنعت دادیم، آنها در مقابل واردات مانع تراشی کردند و در این شرایط کارخانه های داخلی مقداری دچار اجحاف می شوند.وی افزود: خودرو پراید 8 و نیم میلیون تومان بوده است مگر چقدر گران شده؛ از کجا؟ چطور؟ این اقدام خودروسازان بد است و امیدوارم خودشان اصلاح کنند. این گفته ها در شرایطی اعلام می شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات خودرو تنها یک رای دارد و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ورود یک کالا به کشور در کمیسیون ماده یک که متشکل از دستگاههای متعددی است؛ تعیین می شود.در عین حال، بارها و بارها اعلام شده است که تجارت در کشور باید آزاد باشد، یعنی به همان میزانی که باید صادرات را مدنظر قرار داد، باید واردات را نیز در نظر داشت.رئیس جمهور همچنین این را نیز گفت که خودروسازان به فکر مردم ایران باشند و نباید کار به جایی برسد که مجبور شویم بگوییم اصلا عوارض را بردارند تا قیمت خودروهای وارداتی پایین بیاید؛ البته این بد است و ما می خواهیم از تولید خودمان حمایت کنیم.احمدی نژاد تصریح کرد: نمی خواهم بگویم این کار را می کنند اما نباید این حس در خودروساز به وجود بیاید که از حمایت دولت ، نوعی سوء استفاده می شود.

خودروسازان باید قیمتها را به حالت واقعی برگردانند

صحبت های شب گذشته رئیس جمهور نیز این وعده خوشایند را به بازار داد که خودروسازان باید قیمتها را به حالت واقعی و سابق برگردانند و دلال بازی کنار گذاشته شود، این می تواند یک نوید خوش به بازار باشد که قیمتها کاهش خواهد یافت، البته اگرچه تجربه نشان داده است که قیمت هر کالایی که در ایران بالا رود، پایین آمدن آن جزء کارهای سخت است.احمدی نژاد در این رابطه ادامه داد: از طرفی دولت در قبال واردات خودرو 90 درصد عوارض می گیرد حتی وقتی قیمت ارز بالا رفت الان این عوارض به 45 درصد رسیده است و از این طرف هم خودروسازان قیمت محصولات خود را بالا می برند. او همچین خطاب به خودروسازان نیز اعلام کرد: اگر بنا باشد شما خودرو داخلی را با قیمت بالاتری به مردم عرضه کنید، حتی در قبال خودروهای مشابه خارجی این صنعت به دلیل نخریدن مردم مضمحل می شود.به هرحال هم اکنون شرایط به گونه ای پیش رفته است که بازار خودرو متشنج است و هنوز به تعادل نرسیده است، بنابراین با اعلام شب گذشته رئیس جمهور باید منتظر بود و دید که آیا قیمتها در بازار کاهش خواهد یافت و یا دولت چه تدبیر جدیدی برای بازار خودرو خواهد داشت.


ارسال در تاريخ یک شنبه 6 اسفند 1391برچسب:, توسط کیومرث اسکندری

مقایسه میان سانتافه , سورنتو و کایرون سه شاسی بلند کلاس متوسط در بازار ایران


رقابت بین SUV های بازار تمامی ندارد هر برند به دنبال سهم بیشتر از بازار هر سال خودرویی جدید را روانه بازار میکند، در این میان هستند خودروهای تازه واردی که به دنبال یافتن اسم و رسم در بازاراند. بازار بسیار رقابتی است و هر برندی میخواهد موفق تر باشد.در کلاس SUV های سایز متوسط شاید تا دیروز سانتافه یکه تازی میکرد اما در حال حاضر داستان به گونه دیگری است. سورنتوی ناکام در نسل قبل با چهره ای جدید و البته موتور و گیربکسی به روزتر آمده تا این عنوان را از سانتافه بگیرد.
اما در این میان تازه واردی از راه رسیده است که تهدیدی جدی برای این دو کره ای موفق به حساب می آید. رقیبی همزاد اما قدیمی.کایرون محصولی از شرکت سانگ یانگ که توسط شرکت رامک خودرو وارد ایران میشود. سانگ یانگ را با موسو و کوراندو میشناسیم، خودروهایی که به خاطر ظاهر نه چندان جذابشان نتوانستند به موفقیت زیادی برسند. اما این بار سانگ یانگ با سه خودروی جدید با چهره هایی جدیدتر به بازار آمده است. هر چند که در آینده باید شاهد حضور کوراندو با چهره ای متفاوت و جذاب بود چرا که این بار میخواهد علاوه بر دینامیکی قوی چهره ای فوق العاده را نیز به رخ بکشد و این نام شکست خورده را دوباره احیا کند.به هر حال از این حرف و حدیثها که بگذریم رقابت بین سانتافه و کایرون و سورنتو از جذابیت خاصی برخوردار است. سه خودروی کلاس متوسط از کره جنوبی. خودروهایی که هر کدام حرفهای زیادی برای گفتن دارند دو برند هیوندای و کیا که از سابقه بیشتری در بازار ایران برخوردارند و هر کدام موفقیت ها و شکستهایی را به چشم دیده اند و کایرونی که یک تازه وارد به حساب می آید و سعی در به دست آوردن سهم از بازار ایران دارد.


ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یک شنبه 6 اسفند 1391برچسب:, توسط کیومرث اسکندری

 

لیست قیمت در ادامه

تاریخ آخرین بروزرسانی قیمتها : 5 اسفند ماه 1391


ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ شنبه 5 اسفند 1391برچسب:, توسط کیومرث اسکندری
بر اساس اخبار رسیده، شرکت جیلران هم اکنون از طریق 2 عامیلت خود در سراسر کشور اقدام به فروش علی الحساب مدل های سدان و RV (هاچبک) خودرو EC7 میکند.

مبلغ پرداختی علی الحساب مشتریان 45 میلیون تومان و زمان تحویل 3 ماه کاری تعیین شده است . قیمت نهایی نیز با توجه به نرخ روز دلار و شرایط ورود و تحویل روز محاسبه خواهد شد . همچنین لازم به ذکر است که در حال حاضر شرکت جیلران قیمت هر دو مد ل هاچ بک و سدان EC7 را به صورت یکسان اعلام کرده است . EC7 سدان شهری از برند لوکس جیلی (امگرند) است که در ایران با پیشرانه 1.8 لیتری 137 اسب بخاری و گیربکس 5دنده دستی به بازار عرضه می شود.


جهت اطلاع دقیق از شرایط فروش, با عاملیتهای مجاز شرکت جیلران موتور و یا دفتر مرکزی این شرکت تماس حاصل فرمایید.
 
ارسال در تاريخ شنبه 5 اسفند 1391برچسب:, توسط کیومرث اسکندری
ارسال در تاريخ شنبه 5 اسفند 1391برچسب:, توسط کیومرث اسکندری

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

^^^